Sony Xperia Z3 - Korišćenje uređaja sa sistemom za zabavu i informacije u automobilu

background image

Povezivanje uređaja sa sistemom za zabavu i informacije u automobilu

Povežite uređaj i sistem za zabavu i informacije u automobilu koristeći USB kabl.

Ekran uređaja pojavljuje se na ekranu sistema za zabavu i informacije u

automobilu.

Ako se veza između uređaja i sistema za zabavu i informacije u automobilu ne uspostavi

automatski, možda ćete morati ručno da pokrenete MirrorLink™.

137

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Ručno pokretanje funkcije MirrorLink™

1

Proverite da li je vaš uređaj povezan sa sistemom za zabavu i informacije u

automobilu putem USB kabla.

2

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

3

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Veza sa uređajima > MirrorLink™.

4

Tapnite na

Pokreni MirrorLink™, a zatim tapnite na OK.

5

Ako povezivanje i dalje nije uspešno, tapnite na

Mrežna adresa da biste promenili

na drugu mrežnu adresu (u slučaju da istu mrežnu adresu koriste druge usluge,

kao što su Bluetooth® i Wi-Fi), a zatim pokušajte ponovo.