Sony Xperia Z3 - Sinhronizacija sa nalozima na mreži

background image

Sinhronizacija sa nalozima na mreži

Sinhronizujte svoj uređaj sa kontaktima, e-poštom, događajima kalendara i drugim

informacijama sa naloga na mreži, na primer, naloga e-pošte kao što su Gmail™ i

Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ i Twitter™. Podatke možete automatski da

sinhronizujete za te naloge tako što ćete aktivirati funkciju automatske sinhronizacije. A

možete i ručno da sinhronizujete svaki nalog.

Postavljanje naloga na mreži za sinhronizaciju

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavke

Podešavanja > Nalozi > Dodaj nalog, a zatim izaberite nalog koji

želite da dodate.

3

Sledite uputstva da biste napravili nalog ili se prijavite ako ga već imate.

Ručna sinhronizacija sa nalogom na mreži

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na >

Podešavanja > Nalozi.

2

U opciji

Nalozi tapnite na ime naloga sa kojim želite da izvršite sinhronizaciju.

Pojavljuje se lista stavki koje mogu da se sinhronizuju sa tim nalogom.

3

Tapnite na stavke koje želite da sinhronizujete.

Uklanjanje naloga na mreži

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na >

Podešavanja > Nalozi.

2

U opciji

Nalozi tapnite na ime naloga koji želite da uklonite.

3

Tapnite na , a zatim tapnite na

Ukloni nalog.

4

Ponovo tapnite na dugme

Ukloni nalog za potvrdu.