Sony Xperia Z3 - Ikone na statusnoj liniji

background image

Ikone na statusnoj liniji

Ikone statusa

Nema SIM kartice

Jačina signala

Nema signala

Roming

Slanje i preuzimanje LTE podataka

Slanje i preuzimanje GPRS podataka

Slanje i preuzimanje EDGE podataka

Slanje i preuzimanje 3G podataka

Slanje i preuzimanje mobilnih podataka

Wi-Fi Veza je omogućena i podaci se prenose

Status baterije

Baterija se puni

Ušteda baterije je aktivirana

Režim baterije na izmaku je aktiviran

Režim rada u avionu je aktiviran

Funkcija Bluetooth® je aktivirana

Mikrofon je isključen

Spikerfon je uključen

Režim „Ne uznemiravaj“

Režim vibracije

31

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Postavljen je alarm

GPS je aktiviran

Sinhronizacija je u toku

Problem sa prijavljivanjem ili sinhronizacijom

Uređaj je spreman za povezivanje sa drugim uređajima koji podržavaju ANT+™

U zavisnosti od dobavljača usluge, mreže i/ili regiona, funkcije ili usluge koje predstavljaju neke

od ikona na ovoj listi možda neće biti dostupne.

Upravljanje ikonama na statusnoj traci

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Sistemske ikone.

3

Označite polja za potvrdu za sistemske ikone koje želite da se pojave na statusnoj

traci.

Ikone obaveštenja

Nova tekstualna ili multimedijalna poruka

Propušten poziv

Poziv na čekanju

Prosleđivanje poziva je uključeno

Nova poruka govorne pošte

Nova e-poruka

Preuzimanje podataka

Otpremanje podataka

Prenos mobilnih podataka je onemogućen

Izvršavanje osnovnog podešavanja uređaja

Dostupno je ažuriranje softvera

Dostupna su ažuriranja sistema

Preuzimanje ažuriranja sistema

Dodirnite da biste instalirali preuzeta ažuriranja sistema

Ultra STAMINA režim je aktiviran

Poništavanje buke je uključeno

Uhvaćeni snimak ekrana

Stigla je nova poruka Hangouts™ ćaskanja

Video ćaskanje sa prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™

Predstojeći događaj iz kalendara

Mala aplikacija je pokrenuta

Aplikacija Smart Connect je aktivirana

Pesma se reprodukuje

Radio se reprodukuje

32

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uređaj je povezan sa računarom preko USB kabla

Interna memorija je 75% puna. Dodirnite da biste preneli podatke na memorijsku

karticu

Upozorenje

Više (neprikazanih) obaveštenja

Ovde nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na uređaju. Ove ikone su date samo radi

reference i promene se mogu izvršiti bez obaveštenja.

Blokiranje slanja obaveštenja iz aplikacije

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Obaveštenja o aplikaciji.

3

Izaberite aplikaciju.

4

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Blokiraj sve .