Sony Xperia Z3 - Kompatibilitas pitulung denge

background image

Kompatibilitas pitulung denge

Pilihan pitulung denge mastikeun yen audio ti alat anjeun ngapungsi jeung pitulung

denge standar.

Pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun hearing aid compatibility

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Aksesibilitas.

3

Séréd géséran di sisi

Hearing aids setelan nu dipikahayang.