Sony Xperia Z3 - Modeu TTY (Teletypewriter)

background image

Modeu TTY (Teletypewriter)

Fitur TTY (Teletypewriter) dina alat ieu ngidinan jelema nu tuna rungu, hese ngadenge,

atawa jelema nu boga disabilitas ngomong atawa basa, pikeun komunikasi make alat

TTY atawa ladenan relai.

Pikeun ngaktipkeun modeu TTY

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Aksesibilitas > Modeu TTY.

3

Pilih modeu TTY nu sasuai.