Sony Xperia Z3 - Setelan Internet jeung MMS

background image

Setelan Internet jeung MMS

Jang ngirimkeun talatah multimédia, atawa muka internét pas euweuh jaringan Wi-Fi anu

sadia, anjeun kudu boga sambungan data selulér nu aktip tur setélan internét jeung

MMS (Ladenan Talatah Multimedia) nu bener. Ieu aya sababaraha tips:

Kanggo sabagéan ageung jaringan selulér sareng operator, setélan internet sareng MMS

tos dipasang sateuacana dina alat anjeun. Saatosna anjeun tiasa langsung nganggo

internét sareng ngirim talatah multimédia.

Teu mungkin pikeun ngundeur setelan ieu liwat Wi-Fi.

Anjeun ogé tiasa iraha waé nambah, ngarobah, atawa mupus setélan internét sareng

MMS ku cara manual di alat anjeun. Upami Anjeun teu kahaja ngarobah atawa mupus

setelan internet atawa MMS, undeur deui setelan internet sareng MMS eta.

Lamun anjeun henteu tiasa ngaaksés internét ngalangkungan jaringan sélulér atawa

lamun talatah multimédia henteu pungsi, sanajan setélan internét jeung MMS atos hasil

diunder ka alat anjeun, baca kiat cara ngungkulan keur alat anjeun

www.sonymobile.com/support/

keur masalah sinyal jaringan, data sélulér, jeung MMS.

Upami modeu Panghemat batre diaktipkeun pikeun ngahemat daya, sadaya patalimarga

data seluler direureuhkeun basa layar pareum. Upami ieu nyababkeun masalah

sambungan, cobian ngaluarkeun sababaraha aplikasi sareng ladenan supados teu

direureuhkeun, atawa nonaktipkeun samentawis modeu Panghemat batre eta.

Lamun anjeun ngagunakeun alat kalayan loba pamaké, ngan nu boga na, nyaéta,

pamaké utama, nu bisa ngundeur setélan internét jeung talatah ti ménu Setélan, tapi

setélan nu geus diundeur bisa dipaké ku kabéh pamaké.

Pikeun ngundeur setelan Internet jeung MMS

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Setelan internet.

3

Ketok

Tampi. Sawaktos setelan berhasil diundeur, nembongan dina bar status

tur patalimarga data seluler diaktipkeun sacara otomatis.

Upami setelan teu bisa diundeur ka alat Anjeun, pariksa kakuatan sinyal jaringan seluler

Anjeun. Pindah ka lokasi nu kabuka anu henteu kahalangan atanapi ngadeukeutan ka jandela

terus cobaan deui.

46

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nambahkeun setelan Internet sareng MMS sacara manual

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile.

3

Ketok

Ngaran Titik Akses > .

4

Ketok

Nami tur tulis nami nu dipikahoyong.

5

Ketok

APN tur tulis ngaran titik akses.

6

Tulis sadaya inpo nu diperlukeun. Upami Anjeun teu terang inpo naon nu

diperlukeun, kontak operator jaringan Anjeun kanggo wincik nu lain.

7

Sawaktos Anjeun geus rengse, ketok , teras ketok

SIMPEN.

Pikeun nempo setelan Internet jeung MMS nu diundeur

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile.

3

Ketok

Ngaran Titik Akses.

4

Pikeun nempo wincik nu lain, ketok item nu sadia.

Upami Anjeun gaduh sababaraha sambungan nu sadia, koneksi jaringan aktip dituduhkeun ku

kenop nu dicirian .