Sony Xperia Z3 - Nambahan posisi geografis ka poto anjeun

background image

Nambahan posisi geografis ka poto anjeun

Hurunkeun geotaging jang nambahkeun perkiraan lokasi geografis (geotag) ka poto pas

poto dicokot. Lokasi geografis ditangtukeun ku jaringan nirkabel (seluler atawa jaringan

Wi-Fi) atawa teknologi GPS.
Pas mucunghul dina layar kamera, geotagging dihurungkeun tapi posisi geografis can

kapanggih. Lamun mucunghul, geotagging dihurungkeun tur lokasi geografis sadia,

jadi poto bisa dibere tanda geotag. Lamun dua simbol ieu teu ditempokeun ieu artina

geotagging dipareuman.

Pikeun ngaktipkeun geotag

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Ketok

Setelan > Lokasi.

3

Ketok sakelar hurung-pareum.

4

Aktipkeun kamera.

5

Ketok .

6

Ketok

Deui > Simpen lokasi. Sered geseran ka katuhu.