Sony Xperia Z3 - Ngirim inpo kontak

background image

Ngirim inpo kontak

Pikeun ngirim kartu bisnis Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok

Simkuring.

3

Ketok , terus ketok

Bagikeun.

4

Pilih hiji metodeu transper nu sadia tur turutan parentah nu aya dina-layar.

Ngirim hiji kontak

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok kontak nu wincikna rek dikirim.

3

Ketok , terus ketok

Bagikeun.

4

Pilih hiji metodeu transper nu sadia tur turutan parentah nu aya dina-layar.

Pikeun ngirim sababaraha kontak sakaligus

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Pencet , teras ketok

Cirian sawatara.

3

Cirian kontak nu Anjeun hoyong kirimkeun, atawa pilih kabeh upami Anjeun

hoyong ngirim sakabeh kontak.

4

Ketok , teras pilih hiji metodeu transper nu sadia tur turutan parentah di layar.