Sony Xperia Z3 - Ngatur eusi video

background image

Ngatur eusi video

Pikeun meunangkeun inpo pilem sacara manual

1

Pastikeun yen alat Anjeun gaduh sambungan data aktip.

2

Basa video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

3

Ketok >

Inpo.

Pikeun mupus hiji video

1

Tina Layar utama Anjeun, ketok , terus panggihan jeung ketok

Video.

2

Sered tungtung layar kenca ka katuhu jang muka menu layar utama Video, teras

kotektak kategori nu beda tur payil video nu ku Anjeun hoyong dipupus.

3

Toel jeung tahan gambar leutik video eta, teras ketok

Pupus ti daptar nu

nembongan.

4

Ketok

Pupus deui pikeun ngonpirmasi.