Sony Xperia Z3 - Ikoner i statusfältet

background image

Ikoner i statusfältet

Statusikoner

Inget SIM-kort

Signalstyrka

Ingen signal

Roaming

Skickar och hämtar LTE-data

Skickar och hämtar GPRS-data

Skickar och hämtar EDGE-data

Skickar och hämtar 3G-data

Skickar och hämtar mobildata

En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs

Batteristatus

Batteriet laddas

Batterisparläget är aktiverat

Lågt batteri-läget är aktiverat

Flygplansläget är aktiverat

Bluetooth®-funktionen är aktiverad

Ljudet till mikrofonen är avstängt

Högtalartelefonen är på

Stör ej-läge

Vibrationsläge

Ett alarm är inställt

GPS är aktiverat

Pågående synkronisering

Problem med inloggning eller synkronisering

31

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Enheten är redo att anslutas till ANT+™-enheter som stöds

Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är

tillgängliga. Detta beror på vilken tjänsteleverantör du använder och på nätverk och/eller

område.

Hantera ikoner i statusfältet

1

Utgå från startskärmen och tryck till på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Display > Systemikoner.

3

Markera kryssrutorna för de systemikoner som du vill visa i statusfältet.

Aviseringsikoner

Nytt SMS eller MMS

Obesvarat samtal

Parkerat samtal

Vidarekoppling används

Nytt röstmeddelande

Nytt e-postmeddelande

Hämtar data

Laddar upp data

Mobildata har inaktiverats

Kör en grundläggande installation på enheten

En programvaruuppdatering är tillgänglig

Tillgängliga systemuppdateringar

Hämtar systemuppdateringar

Tryck för att installera hämtade systemuppdateringar

Ultra STAMINA-läget är aktiverat

Brusreducering är på

Skärmbild tagen

Nytt chattmeddelande har kommit i Hangouts™

Videochatta med vänner med hjälp av programmet Hangouts™

Kommande kalenderhändelse

En liten app körs

Smart Connect är aktiverat

En låt spelas upp

Radio spelas upp

Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel

Det interna lagringsutrymmet är fullt till 75 %. Tryck för att överföra data till

minneskortet

Varning

32

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Flera (ej visade) aviseringar

Alla ikoner som visas på din enhet kanske inte finns med här. Dessa ikoner är endast avsedda

som referenser och ändringar kan göras utan föregående meddelande.

Blockera ett program från att skicka aviseringar

1

På startskärmen trycker du till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Ljud och avisering> Appaviseringar.

3

Välj ett program.

4

Dra skjutreglaget bredvid

Blockera alla åt höger.