Sony Xperia Z3 - Brusreducering

background image

Brusreducering

Enheten har stöd för headsets med brusreducering. Genom att använda ett headset

med brusreducering tillsammans med enheten kan du få mycket bättre ljudkvalitet när du

till exempel lyssnar på musik i en bullrig miljö, kanske på en buss, ett tåg eller ett flygplan.

Du kan också använda funktionen om du vill skapa en tyst miljö för att plugga, arbeta

eller läsa.

För bästa funktion rekommenderas brusreducerande headsets från Sony.

Använda ett brusreducerande headset

1

Anslut det brusreducerande headsetet till enheten.

2

Gå till startskärmen, tryck på >

Inställningar > Ljud och avisering >

Tillbehörsinställningar > Brusreducering och dra skjutreglaget bredvid

Brusreducering åt höger.

3

Om du bara vill att

Brusreducering ska vara aktiverat under musik- eller

videouppspelning eller när skärmen är aktiv drar du skjutreglaget bredvid

Energisparläge åt höger.

4

Om du vill att

Brusreducering ska vara aktiverat så länge headsetet är anslutet

drar du skjutreglaget bredvid

Energisparläge åt vänster.

Ett brusreducerande headset kanske inte medföljer enheten vid köpet.

Anpassa inställningarna efter ljudmiljön

1

Se till att ett brusreducerande headset är anslutet till enheten.

2

Utgå från startskärmen och tryck till på .

3

Hitta och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering > Tillbehörsinställningar

>

Brusreducering > Bullrig miljö.

4

Välj relevant typ av ljudmiljö och tryck sedan till på

OK.

61

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.