Sony Xperia Z3 - Hämta program från andra källor

background image

Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan du

hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta

hämtningsinstruktioner.

Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast

program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.

Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, d.v.s. den primära

användaren, tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™. Ändringarna som görs av

ägaren påverkar samtliga andra användare.

Tillåta hämtning av program från andra källor

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta redan på och tryck till på

Inställningar > Säkerhet.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Okända källor åt höger.

4

Tryck till på

OK.

Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten

om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program som du

litar på. Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program och även ändra deras

status genom att trycka till på programmet under

Inställningar > Appar.

44

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.