Sony Xperia Z3 - Förstoringsrörelser

background image

Förstoringsrörelser

Med förstoringsrörelser kan du zooma in på delar av skärmen genom att trycka på ett

område på pekskärmen tre gånger i följd.

Aktivera och inaktivera förstoringsgester

1

Utgå från Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar >Tillgänglighet > Förstoringsrörelser.

3

Tryck till på av/på-knappen.

Förstora ett område och panorera över skärmen

1

Se till att

Förstoringsrörelser är aktiverat.

2

Tryck på ett område tre gånger. Håll sedan ned och dra ditt finger över skärmen.