Sony Xperia Z3 - การตรวจหาใบหน้า

background image

การตรวจหาใบหน้า

คุณสามารถใช้ระบบตรวจสอบใบหน้าเพื่อโฟกัสใบหน้าที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางได้ กล้องจะตรวจหาใบหน้าถึงห้าใบหน้า

ซึ่งจะแสดงเป็นกรอบสีขาว กรอบที่มีสีแสดงว่าใบหน้าใดถูกเลือกสําหรับการโฟกัส โดยกล้องจะโฟกัสใบหน้าที่อยู่ใกล้

กล้องมากที่สุด นอกจากนี้คุณยังสามารถแตะที่กรอบเพื่อเลือกใบหน้าที่ควรอยู่ในโฟกัส

วิธีเปิดการตรวจหาใบหน้า

1

ปัดหน้าจอเพื่อเลือกโหมดการถ่าย

ด้วยตัวเอง

2

แตะ

3

แตะ

เพิ่มเติม > โหมดโฟกัส > ค้นหาภาพใบหน้า

การถ่ายภาพโดยใช้การตรวจหาใบหน้า

1

ในขณะเปิดกล้องอยู่ และเปิด

ค้นหาภาพใบหน้า แล้ว ให้หันกล้องไปที่สิ่งที่คุณต้องการถ่าย ระบบสามารถ

ตรวจหาใบหน้าได้สูงสุด 5 ใบหน้า และแต่ละใบหน้าจะมีกรอบล้อมรอบ

2

กดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่ง กรอบที่มีสีจะแสดงใบหน้าที่อยู่ในโฟกัส

3

เมื่อต้องการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องลงไปจนสุด

101

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น