Sony Xperia Z3 - X-Reality™‎ for mobile

background image

X-Reality™ for mobile

เทคโนโลยี X-Reality™ for Mobile ของ Sony ช่วยปรับปรุงคุณภาพในการดูภาพถ่ายและวิดีโอหลังการถ่าย ช่วยให้

ภาพที่ได้ใสขึ้น คมชัดขึ้น และเป็นธรรมชาติมากขึ้น X-Reality™ for Mobile จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณ

สามารถปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้หากคุณต้องการลดการใช้แบตเตอรี่

การเปิด X-Reality™ for Mobile

1

จากหน้าจอเริ่มต้น แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > จอแสดงผล > การปรับคุณภาพของภาพ

3

แตะปุ่มวิทยุ

X-Reality for mobile หากยังไม่ได้เลือก