Sony Xperia Z3 - การดูภาพถ่ายและวิดีโอ

background image

การดูภาพถ่ายและวิดีโอ

ใช้แอปพลิเคชันอัลบั้มเพื่อดูภาพถ่ายและเล่นวิดีโอที่คุณบันทึกด้วยกล้องของคุณ หรือเพื่อดูเนื้อหาที่คล้ายกันที่คุณ

บันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ ภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจะแสดงเป็นตารางตามลําดับเวลา

1

แตะไอคอนเพื่อเปิดเมนูหน้าจอหลัก

2

ดูสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณทั้งหมด หรือเฉพาะภาพถ่ายที่คุณเพิ่มไปยังรายการโปรด

3

ลากขอบซ้ายของหน้าจอไปทางด้านขวาเพื่อเปิดเมนูหน้าจอหลักของอัลบั้ม

4

ช่วงวันที่ของรายการในกลุ่มปัจจุบัน

5

แตะที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอเพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ

6

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหา

การดูภาพถ่ายและวิดีโอ

1

จาก หน้าจอหลัก แตะ

2

ค้นหาและแตะ

อัลบั้ม

3

แตะที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการดู เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะ >

วิดีโอ > เพียงครั้งเดียว

4

ปัดไปทางด้านซ้ายเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอถัดไป ปัดไปทางด้านขวาเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนหน้า

หากการจัดวางหน้าจอไม่เปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์ไปทางด้านข้าง เปิดการใช้งานปุ่ม หมุนหน้าจออัตโนมัติ ใน

ตั้งค่า > จอแสดงผล > การหมุนหน้าจอ

การเปลี่ยนขนาดของภาพย่อ

เมื่อคุณกําลังดูภาพย่อของภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้ใช้สองนิ้วแยกออกจากกันเพื่อซูมเข้าหรือเลื่อนนิ้วเข้าหากัน

เพื่อซูมออก

การซูมภาพถ่าย

เมื่อคุณกําลังดูภาพ ให้ใช้สองนิ้วแยกกันเพื่อซูมเข้าหรือเลื่อนนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก

วิธีการดูสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

1

เมื่อคุณกําลังดูภาพถ่าย ให้แตะเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ >

สไลด์โชว์ เพื่อเริ่มเล่นภาพถ่ายทั้งหมด

ในอัลบั้ม

2

แตะภาพเพื่อจบสไลด์โชว์

114

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การเล่นวิดีโอ

1

ในอัลบั้ม ค้นหาและแตะที่วิดีโอที่คุณต้องการเล่น

2

แตะ จากนั้นแตะ

วิดีโอ > เพียงครั้งเดียว

3

หากไม่มีหน้าจอควบคุมการเล่นแสดงขึ้นมา ให้แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอดังกล่าว หากต้องการซ่อนหน้า

จอควบคุม ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

ถ้าต้องการหยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว

1

เมื่อเล่นวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม

2

แตะ

ถ้าต้องการเดินหน้าและถอยหลังภาพวิดีโออย่างรวดเร็ว

1

เมื่อเล่นวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม

2

ลากแถบความคืบหน้าไปทางซ้ายเพื่อถอยหลังหรือไปทางขวาเพื่อไปด้านหน้า

ถ้าต้องการปรับระดับเสียงของวิดีโอ

กดปุ่มปรับระดับเสียง