Sony Xperia Z3 - Pamamahala sa baterya at power

background image

Pamamahala sa baterya at power

May naka-embed na baterya sa iyong device. Ang pagkonsumo ng baterya ay depende

sa mga feature na ginagamit. Upang mas patagalin ang baterya, dapat mong isaalang-

alang ang sumusunod:

Subaybayan ang pagkonsumo sa iyong baterya.

Sundin ang mga pangkalahatang tip sa paggamit para patagalin ang baterya

Gumamit ng power saving mode.
Ang iyong device ay may Battery saver at mga feature sa pagtitipid ng kuryente sa

Android upang makatulong sa iyong device na mabawasan ang pagkonsumo nito ng

baterya. Ang mga feature ng pagtitipid ng kuryente sa Android ay gumagana sa

background at maaari mo mismong isaaktibo o i-deaktibo ang Battery saver.
Ang mga feature sa pagtitipid ng kuryente ay naghihigpit sa data sa background para

makatipid ng kuryente, kaya kung ayaw mong maapektuhan ang isang application,

maaari mo itong ibukod sa menu ng Pag-optimize ng baterya.

Ang mga update sa system ay maaaring magbago sa mga available na power saving mode sa

iyong device.

Upang tingnan ang pagkonsumo ng baterya, tinatantiyang oras, at mga tip sa pagtipid

ng kuryente

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Baterya. Lalabas ang isang

pangkalahatang-ideya na nagpapakita ng porsyento ng baterya at ng tinatayang

tagal ng baterya.

3

Tapikin ang

IPAKITA PAGGAMIT NG BATERYA upang tingnan ang isang

listahan ng mga feature at serbisyo na nagkonsumo ng power ng baterya simula

noong huling cycle ng pagcha-charge. Tumapik ng item para makakuha ng

impormasyon sa kung paano bawasan ang pagkonsumo ng baterya nito.

Maaari mong i-configure, isaaktibo at i-deaktibo ang mga power saving mode mula sa

Mga

Setting > Baterya.

Upang tingnan ang pagkonsumo para sa mga baterya

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Apps.

3

Pumili ng application at suriin ang paggamit nito ng baterya sa ilalim ng

Paggamit

ng baterya.

Mga pangkalahatang tip sa paggamit para patagalin ang baterya

Makakatulong sa iyo ang mga sumusunod na tip na patagalin ang baterya:

39

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Babaan ang antas ng liwanag ng screen, tingnan ang

Mga setting ng screen

sa

pahinang 62.

I-off ang Bluetooth®, Wi-Fi at mga serbisyo ng lokasyon kapag hindi mo kailangan

ang mga feature na ito.

I-off ang iyong device o gamitin ang Airplane mode kung nasa lugar ka na walang

signal. Kung hindi, paulit-ulit na maghahanap ang iyong device ng mga available

na network, at kumokonsumo ito ng power.

Gumamit ng Wi-Fi network sa halip na mag-roam kapag nasa ibang bansa. Sina-

scan ng roaming ang iyong home network at nagpapataw ito ng karagdagang

load sa iyong battery dahil kailangang mag-transmit ang iyong device nang may

mas mataas na output power, tingnan ang

Wi-Fi

sa pahinang 51.

Baguhin ang mga setting ng pag-synchronize para sa iyong email, kalendaryo at

mga contact, tingnan ang

Pag-syncronize sa mga online account

sa

pahinang 58.

Tingnan ang mga application na may mataas na pagkonsumo ng baterya at

isaalang-alang ang mga tip sa pagtitipid ng baterya na nakalagay sa iyong device

para sa mga application na ito.

Baguhin ang notification level para sa isang application, tingnan ang

Mga

Notification

sa pahinang 31.

I-off ang pahintulot ng pagbabahagi ng lokasyon para sa isang application,

tingnan ang

Mga setting ng application

sa pahinang 64.

I-uninstall ang mga application na hindi mo ginagamit, tingnan ang

Screen ng

application

sa pahinang 27.

Gumamit ng orihinal na handsfree device ng Sony™ upang makinig sa musika.

Ang mga handsfree device ay kumokonsumo ng mas kaunting baterya kaysa sa

mga loudspeaker ng iyong device.

I-restart ang iyong device paminsan-minsan.

Pag-optimize ng baterya

Ang pag-optimize ng baterya ay isang mahusay at madaling gamiting built-in mode na

mas makakapagpatagal sa iyong baterya sa pamamagitan ng pagbabawas sa

pagkonsumo ng baterya kapag hindi mo ginagamit ang device o ang ilang partikular na

app.
Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsususpinde sa mga aktibidad na nakakaubos sa

baterya, gaya ng mga serbisyo sa lokasyon, pagsi-sync at pag-ii-scan ng Wi-Fi sa

background kapag hindi mo ginagamit ang iyong device nang matagal.
Hindi naaapektuhan ang mga tawag at SMS na pagmemensahe.
Hindi mo madi-disable ang Pag-optimize ng baterya, pero maaari kang gumawa ng mga

pagbubukod para sa ilang partikular na application.

Upang gawing nakabukod ang ilang partikular na application sa pag-optimize ng

baterya

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Baterya.

3

Tapikin ang at piliin ang

Pag-optimize ng baterya. Makakakita ka ng listahan ng

mga application na hindi naka-optimize.

4

Upang magdagdag o mag-alis ng mga application sa listahang ito, tapikin ang

Apps at piliin o alisin sa pagkakapili ang isang application mula sa listahan upang

i-edit ang mga seting sa pag-optimize nito.

5

Maa-update ang listahan ng mga application na hindi naka-optimize ayon sa iyong

mga setting.

Maaari mo ring i-configure ang

Pag-optimize ng baterya mula sa menu ng Apps sa

pamamagitan ng pagtapik sa .

Battery saver

Ang

Battery saver ay isang makapangyarihang feature upang patagalin ang baterya sa

pamamagitan ng pag-aalis sa mga serbisyong umuubos ng baterya, tulad ng pag-

vibrate, mga serbisyo sa lokasyon at karamihan ng data sa background. Maaari mo itong

40

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

manu-manong i-on, o itakda itong awtomatikong mag-on kapag naabot na ang isang

partikular na porsyento ng baterya. Nag-o-off ang

Battery saver kapag nagcha-charge

ang iyong device.

Upang i-on/i-off ang Battery saver

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Paggamit ng baterya.

3

Tapikin ang at piliin ang

Battery saver.

4

Tapikin ang on-off switch upang i-on/i-off ito. Lalabas ang sa status bar kapag

aktibo ang mode na ito.
Upang i-set ito na awtomatikong mag-on, tapikin lang ang

Awtomatikong i-on at piliin

ang gustong opsyon.