Sony Xperia Z3 - Mga pangkalahatang setting ng camera

background image

Mga pangkalahatang setting ng camera

Mga mode sa pagkuha

Superior na auto

I-optimize ang iyong mga setting upang umakma sa anumang eksena.

Manu-mano

Manu-manong i-adjust ang mga setting ng camera.

Sound Photo

Kumuha ng mga litrato nang may tunog sa background.

Multi camera

Irekord ang parehong eksena mula sa maraming anggulo sa iisang screen.

Mukha sa litrato

Kumuha ng mga litrato gamit ang mga camera sa harap at likod nang magkasabay.

4K na video

Kumuha ng mga video na may 4K ultra high definition.

Timeshift video

109

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Kumuha ng mga video na may mataas na frame rate at maglapat ng mga slow motion effect.

AR effect

Kumuha ng mga litrato o video na may mga virtual na eksena at character.

Creative effect

Maglapat ng mga effect sa mga litrato o video.

Timeshift burst

Hanapin ang pinakamagandang litrato mula sa napakaraming larawan na nakunan.

I-sweep nang Panorama

Kumuha ng mga wide-angle at panoramic na litrato.

Pag-alis ng focus sa bg

I-blur ang background ng iyong mga larawan upang gawing mas malinaw ang iyong paksa kumpara

rito.

Portrait ng estilo

Kumuha ng mga litrato gamit ang mga real-time na istilo ng portrait.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano kumuha ng mga mas

magandang litrato, pumunta sa

www.sonymobile.com/support/

.

Upang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga mode ng pagkuha

1

Pindutin nang matagal ang camera key.

2

I-swipe ang screen sa gustong mode sa pagkuha.

Superior auto

Inaalam ng Superior auto mode ang mga kundisyon sa paligid habang kumukuha ka ng

larawan at awtomatiko nitong ina-adjust ang mga setting upang matiyak na makukuha

mo ang pinakamagandang larawan na posible.

Ang pinakamataas na resolution na sinusuportahan ng mode na Superior auto ay 8MP. Kung

gusto mong kumuha ng mga litrato na may mas mataas na resolution, gamitin ang mode na

Manu-mano.

Mode na manu-mano

Gamitin ang Mode na manu-mano kapag gusto mong manu-manong i-adjust ang mga

setting ng iyong camera para sa pagkuha ng mga larawan at video.

AR effect

Maaari kang maglapat ng mga AR (augmented reality) effect sa iyong mga larawan o

video at gawing mas kasiya-siya ang mga iyon. Kapag ginagamit ang camera,

hinahayaan ka ng setting na ito na magsama ng mga 3D na eksena sa iyong mga

larawan o video. Piliin lang ang eksenang gusto mo at i-adjust ang posisyon nito sa

viewfinder.

Malikhaing effect

Makakapaglapat ka ng iba't ibang effect sa iyong mga larawan o video. Halimbawa,

makakapagdagdag ka ng Nostalgic effect upang magmukhang mas luma ang mga

larawan o isang Sketch effect para sa mas nakakatuwang imahe.

Sweep Panorama

Maaari kang kumuha ng mga wide-angle at panoramic na larawan mula sa pahalang o

patayong direksyon sa isang madaling press-and-sweep na paggalaw.

110

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para kumuha ng panoramic na larawan

1

I-aktibo ang camera.

2

I-swipe ang screen upang pumunta sa

, pagkatapos ay piliin ang .

3

Para pumili ng direksyon sa pagkuha, tapikin ang

.

4

Pindutin ang key ng camera at dahan-dahan at naka-steady na galawin ang

camera sa direksyon ng paggalaw na ipinapakita sa screen.

Timeshift burst

Kumukuha ang camera ng burst ng 61 larawan sa loob ng dalawang segundo – isang

segundo bago at pagkatapos mong pindutin ang camera key. Upang makabalik ka at

mahanap ang perpektong larawan.

Upang gamitin ang Timeshift burst

1

Iaktibo ang camera.

2

I-swipe ang screen upang pumunta sa

, pagkatapos ay piliin ang .

3

Kumuha ng mga litrato. Ang mga litratong kinunan ay lalabas sa thumbnail view.

4

Mag-scroll sa mga thumbnail at piliin ang larawang gusto mong i-save,

pagkatapos ay tapikin ang .

Timeshift video

Maaari kang magrekord ng video sa mataas na frame rate na 120 frame bawat segundo

at pagkatapos ay maglapat ng mga effect upang ma-play back mo ang mga bahagi ng

video o ang buong video nang naka-slow motion.

Mode ng pag-defocus sa background

Gamitin ang effect na naka-blur na background ng iyong camera upang gawing mas

malinaw at mas makulay ang iyong mga paksa kumpara sa kanilang background. Sa

mode ng Pag-defocus sa background, kukuha ng dalawang larawan ang camera,

tutukuyin ang background at pagkatapos ay ibu-blur ito habang pinapanatiling malinaw

at naka-focus ang paksa – gaya ng pagkuha ng larawan ng isang digital SLR camera.

Magagawa mong pumili sa tatlong magkakaibang variation ng blur at i-tune ang antas ng

blur sa display ng preview.

Mukha sa litrato

Maaari mong gamitin ang mode na Face in para sabay na i-on ang camera sa harap at

ang mga pangunahing camera, upang makakakuha ka ng larawan ng iyong sarili kasama

ang paksa.

Multi camera mode

Hinahayaan ka ng Multi camera mode na kumuha ng litrato na nagsasama ng mga

larawan mula sa dalawang magkaibang anggulo at device. Makakakita ka ng dalawang

larawan sa camera viewfinder ng iyong device – isa mula sa sarili mong camera at isa

mula sa isang nakakonektang Xperia™ device o isang Sony camera na sumusuporta sa

NFC at Wi-Fi Direct™ technology. Pagkatapos, maaari mong i-edit kung anong nakikita

mo sa viewfinder bago kumuha ng litrato.
Kaya, kung nasa konsiyerto ka, halimbawa, at gusto mong kumuha ng litrato na

nagsasama ng view ng banda mula sa isang anggulo at ng madla mula sa ibang

anggulo, maaari mong gamitin ang Multi camera mode para sa pinakamagandang

epekto.
Maaari mong i-set up ang Multi camera mode gamit ang NFC na naglulusad sa

pagpapares ng dalawang device gamit ang Wi-Fi Direct™ technology.

111

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang gamitin ang Multi camera mode

1

I-on ang mga function ng NFC sa parehong device na gusto mong ikonekta.

2

I-aktibio ang camera sa iyong device.

3

I-swipe ang screen upang pumunta sa

, pagkatapos ay piliin ang .

4

Sa mga screen ng parehong device, tapikin ang .

5

Pagtapatin ang mga lugar ng pag-detect ng NFC ng bawat device sa isa't isa.

Dapat na magkonekta ang parehong device gamit ang teknolohiyang Wi-Fi

Direct™.

6

Kapag magkakonekta na ang mga device, may lalabas na dalawang imahe sa

viewfinder ng iyong device – ang isa mula sa viewfinder ng iyong camera at isa pa

mula sa viewfinder ng nakakonektang device.

7

Upang i-edit ang mga larawan sa iyong viewfinder, tapikin ang

.

8

I-edit ang mga imahe kung paano mo gusto. Halimbawa, maaari mong tapikin

nang matagal ang isang imahe at i-drag ito sa kabilang bahagi ng viewfinder

upang palitan ang pagkakasunud-sunod.

9

Kapag tapos ka na sa pag-edit at handa nang kunan ang panghuling

pinagsamang imahe, tapikin ang

Tapos na > .

Pagda-download ng mga camera application

Maaari kang mag-download ng mga libre o may bayad na application para sa camera

mula sa Google Play™, pinagmumulan. Bago mo simulan ang pag-download,

siguraduhing mayroon kang gumaganang koneksyon sa internet, mas mainam sa

pamamagitan ng Wi-Fi para limitahan ang mga singil sa trapiko ng data.

Upang makapag-download ng mga camera application

1

Buksan ang camera application.

2

I-swipe ang screen upang pumunta sa

, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Piliin ang application na gusto mong i-download at sundin ang mga tagubilin

upang kumpletuhin ang pag-install.

Mabilis na paglunsad

Gamitin ang mga setting ng Mabilis na paglunsad para ilunsad ang camera kapag naka-

lock ang screen.

Ilunsad lamang

Kapag nakasaaktibo ang setting na ito, maaari mong ilunsad ang camera kapag naka-lock ang screen sa

pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa camera key.

Ilunsad at kuhanan

Kapag nakasaaktibo ang setting na ito, maaari mong ilunsad ang camera at awtomatikong kumuha ng

larawan kapag naka-lock ang screen sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa camera key.

Ilunsad at i-record ang video

Kapag nakasaaktibo ang setting na ito, maaari mong ilunsad ang camera at magsimulang kumuha ng video

kapag naka-lock ang screen sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa camera key.

I-off

I-save ang lokasyon

Magdagdag ng impormasyon ng geographical na lokasyon (geotag) sa iyong mga

larawan kapag kinuha mo ang mga ito.

Pagkuha sa pamamagitan ng pagpindot

Tukuyin ang partikular na lugar ng focus, at pagkatapos ay i-touch ang screen ng camera

gamit ang iyong daliri. Kukuha kaagad ng larawan sa sandaling alisin mo ang iyong daliri.

Tunog

Piliing i-on o i-off ang shutter sound.

112

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Imbakan ng data

Maaari mong piliing i-save ang iyong data maaaring sa isang naaalis na SD card man o

sa internal storage ng iyong device.

Panloob na storage

Sine-save ang mga litrato o video sa memory ng device.

SD card

Sine-save ang mga litrato o video sa SD card.

Touch Block

Maaari mong i-disable ang touch screen upang iwasan ang mga hindi sinasadyang pag-

touch kapag ginagamit mo ang camera.

White balance

Ang setting na ito, na available lang sa

Manu-mano capturing mode, ay nag-a-adjust sa

balanse ng kulay ayon sa mga kundisyon ng liwanag. Pinapayagan ka rin nitong i-adjust

ang exposure nang manu-mano sa range na -2.0 EV hanggang +2.0 EV. Halimbawa,

maaari mong dagdagan ang liwanag ng imahe o bawasan ang kabuuang exposure sa

pamamagitan ng pagtapik sa kontrol na plus o minus kapag ipinapakita ang icon ng

setting ng white balance .

Auto

Awtomatikong ina-adjust ang balanse ng kulay upang umakma sa mga kundisyon ng liwanag.

Incandescent

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa mga warm lighting na kundisyon, gaya ng sa ilalim ng mga light

bulb.

Fluorescent

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa liwanag ng fluorescent.

Maaraw

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa maaraw na mga kundisyon sa labas.

Maulap

Ina-adjust ang balanse ng kulay para sa maulap na kalangitan.