Sony Xperia Z3 - Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact application

background image

Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact

application

Kung iyong i-synchronise ang iyong mga contact sa isang bagong account o i-import

ang impormasyon ng contact sa ibang mga paraan, maaaring madoble ang mga entry

sa Contacts application. Kapag nangyari ito, maaari mong pagsamahin ang mga

nadoble upang gumawa ng isahang entry. At kapag maling naipagsama mo ang mga

entry, maaari mong paghiwalayin ang mga iyon uli sa kalaunan.

Upang mag-link ng mga contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang contact na gusto mong i-link sa isa pang contact.

3

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-link ang contact.

4

Tapikin ang contact na ang impormasyon ay gusto mong pagsamahin sa unang

contact, pagkatapos ay tapikin ang

OK upang kumpirmahin. Idaragdag sa

pangalawang contact ang impormasyon mula sa unang contact, at ipapakita

bilang isang contact sa listahan ng Mga Contact ang mga na-link na contact.

Upang paghiwalayin ang mga naka-link na contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .

2

Tapikin ang naka-link na contact na gusto mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang

.

3

Tapikin ang

I-unlink contact > I-unlink.