Sony Xperia Z3 - Mga setting ng application

background image

Mga setting ng application

Hihingi ng pahintulot ang ilang app sa sandaling gamitin mo ang mga iyon. Maaari mong

payagan o tanggihan ang mga pahintulot nang paisa-isa para sa bawat app, mula sa

menu ng Mga Setting o mula sa dialog sa Pagkumpirma ng pahintulot. Nakadepende

ang mga kinakailangan ng pahintulot sa disenyo ng app.

Pagpayag o pagtanggi sa mga pahintulot

Maaari mong piliin kung papayagan o tatanggihan ang mga pahintulot kapag ipinapakita

ang dialog. Kung nakagamit ka na dati nang isa pang bersyon ng Android, malamang na

nabigyan na ng mga kinakailangang pahintulot ang karamihan sa mga app.

Upang payagan ang isang pahintulot

1

Upang payagan ang isang pahintulot, tapikin ang

Payagan.

2

Kapag lumabas ang dialog sa pagkumpirma sa pangalawang pagkakataon,

maaari mong piliin ang opsyong

Huwag kailanman itanong muli kung gusto mo.

3

Mayroon ding dialog na magpapaliwanag kung bakit kailangan ng app ng mga

pahintulot at kung saan nito partikular na ginagamit ang mga iyon. Upang i-

dismiss ang dialog na ito, tapikin ang

OK.

Upang tanggihan ang isang pahintulot

Upang tanggihan ang isang pahintulot, tapikin ang

Tanggihan kapag ipinakita ang

dialog.

Magagamit pa rin ang ilang application kahit na may mga tinanggihan kang pahintulot.

Mga mahalagang pahintulot

Kinakailangan ang ilang pahintulot para gumana ang mga app tulad nang nilayon. Sa

mga naturang pagkakataon, may magpapaalam sa iyong dialog.

Upang payagan ang mga mahahalagang pahintulot

1

Upang payagan ang isang pahintulot, tapikin ang

Magpatuloy > Impormasyon ng

app > Mga Pahintulot.

2

Hanapin ang mahalagang pahintulot na kailangan mo.

3

I-drag ang slider pakanan.

Maaari mo ring pamahalaan ang mga pahintulot sa

Mga Setting > Apps. Tapikin ang isang app

at palitan ang mga pahintulot na gusto mo.

Upang i-configure ang mga application

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Apps > .

3

Pumili ng opsyon sa configuration, halimbawa ang

Mga pahintulot ng app, pumili

ng application na gusto mong i-configure.

Pagli-link ng application

Maaaring tukuyin ng iyong device ang default na app upang pangasiwaan ang isang

partikular na link sa web. Nangangahulugan ito na kung nakatakda ang link, hindi mo

kailangang pumili ng app sa bawat oras na magbubukas ka ng link. Maaari mong palitan

ang default na app kailan mo man gusto.

64

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang pamahalaan ang mga link ng app mula sa menu na Mga Setting

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Apps.

3

Tapikin ang at hanapin ang

Mga link ng app.

4

Piliin ang app kung saan mo gustong i-set ang mga sinusuportahang link.

5

I-set ang property na

Mga link ng app sa opsyong Buksan sa app na ito.