Sony Xperia Z3 - NFC

background image

NFC

Video, fotoğraf, web sayfası adresi, müzik dosyası veya kişi gibi verileri diğer cihazlarla

paylaşmak için Near Field Communications'ı (NFC) kullanın. Ayrıca, cihazınızdaki belirli

fonksiyonları etkinleştiren etiketlerin yanı sıra bir ürün veya servis hakkında daha fazla bilgi

veren etiketleri taramak için de NFC'yi kullanabilirsiniz.

130

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

NFC maksimum bir santimetre mesafeli kablosuz bir teknolojidir, bundan dolayı veri

paylaşan cihazların birbirine yakın olması gerekir. NFC kullanmadan önce, NFC

fonksiyonunu açmanız gerekir ve cihazınızın ekranı etkin olmalıdır.

NFC tüm ülkelerde ve/veya tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

NFC fonksiyonunu açık konuma getirmek için

1

Ana ekran konumunda öğesine dokunun.

2

Ayarlar > Diğer seçeneklerine dokunun.

3

NFC öğesinin yanındaki açma-kapama düğmesine dokunun.

NFC kullanarak başka bir telefon ile kayıt paylaşmak için

1

İki cihazın da NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve ekranın etkin olduğundan

emin olun.

2

Kayıtları görüntülemek için, Ana ekran seçeneğine gidin, ve ardından

öğelerine dokunun.

3

Paylaşmak istediğiniz kayda hafifçe vurun.

4

Cihazınız ve alıcı cihazını arkaları bitişik biçimde tutun. Böylece her bir cihazın NFC

algılama alanı diğerine değer. Cihazlar bağlandığında, kaydın küçük resmi görünür.

5

Aktarımı başlatmak için küçük resme dokunun.

6

Aktarım tamamlanınca, kayıt bilgisi hem alıcı cihazın ekranında görüntülenir hem de

bu cihaza kaydedilir.

NFC kullanarak bir müzik dosyasını başka bir cihazla paylaşmak için

1

Cihazınızın ve alıcı cihazın NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve her iki ekranın

da etkin olduğundan emin olun.

2

Müzik uygulamasını açmak için öğesine ve ardından öğesine dokunun.

3

Müzik kategorisi seçin ve paylaşmak istediğiniz parçaya gidin.

4

Çalmak için parçaya dokunun. Parçayı duraklatmak için öğesine hafifçe

vurabilirsiniz. Parça çalıyor da olsa duraklatılmış da olsa aktarma gerçekleşir.

5

NFC algılama alanlarının birbirine temas etmesi için cihazınızı ve alıcı cihazı sırt sırta

gelecek şekilde tutun. Cihazlar bağlandığında, izlemenin küçük resmi görünür.

6

Aktarımı başlatmak için küçük resme dokunun.

7

Aktarım tamamlandığında müzik dosyası hemen alıcı cihazda çalar. Aynı zamanda

dosya alıcı cihazda da kaydedilir.

NFC kullanarak başka bir cihaz ile fotoğraf ya da video paylaşmak için

1

İki cihazın da NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve ekranın etkin olduğundan

emin olun.

2

Cihazınızdaki fotoğrafları ya da videoları görüntülemek için, Ana ekran seçeneğine

gidin ve ardından 'ne dokunun ve

Albüm öğesine bulup dokunun.

3

Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoya dokunun.

4

Cihazınız ve alıcı cihazını arkaları bitişik biçimde tutun. Böylece her bir cihazın NFC

algılama alanı diğerine değer. Cihazlar bağlandığında, izlemenin küçük resmi

görünür.

5

Aktarımı başlatmak için küçük resme dokunun.

6

Aktarım tamamlanınca, fotoğraf ya da video alıcı cihazın ekranında görüntülenir.

Aynı anda, öğe alıcı cihaza kaydedilir.

NFC kullanarak başka bir cihaz ile bir web adresini paylaşmak için

1

İki cihazın da NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve ekranın etkin olduğundan

emin olun.

2

Ana ekran konumundan dokunun.

3

Web tarayıcınızı açmak için öğesine dokunun.

4

Paylaşmak istediğiniz web sayfasını yükleyin.

5

NFC algılama alanlarının birbirine temas etmesi için cihazınızı ve alıcı cihazı sırt sırta

gelecek şekilde tutun. Cihazlar bağlandığında bir minik resim görünür.

6

Aktarımı başlatmak için küçük resme dokunun.

7

Aktarım tamamlanınca, web sayfası alıcı cihazın ekranında görüntülenir.

131

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

NFC etiketlerinin taranması

Cihazınız pek çok farklı türde NFC etiketi tarayabilir. Örneğin, bir posterdeki, billboard

reklamındaki veya mağazada bulunan bir ürünün etiketini tarayabilir. Böylece internet

adresi gibi ilave bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bir NFC etiketini taramak için

1

Cihazınızda NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve ekranın etkin olduğundan

emin olun.

2

Cihazın NFC tespit alanının etikete dokunmasını sağlamak için cihazı etiketin

üzerine getirin. Cihazınız etiketi tarar ve toplanan içeriği görüntüler. Açmak için

etiketin içeriğine hafifçe vurun.

NFC uyumlu bir cihaza bağlanmak

Cihazınızı, Sony tarafından üretilen hoparlör ya da kulaklık gibi NFC uyumlu diğer

cihazlara bağlayabilirsiniz. Bu tip bir bağlantı kurarken, daha fazla bilgi için uyumlu cihazın

kullanım kılavuzuna başvurun.

Bağlantının çalışması için her iki cihazda da Wi-Fi ya da Bluetooth® özelliğini açmanız

gerekebilir.