Sony Xperia Z3 - Montaj

background image

Montaj

Cihazınız yalnız nano SIM kartları destekler.

8

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

nano SIM kartı cihaza takmadan önce nano SIM kart tutucuya taktığınızdan emin olun. Ayrıca,

nano SIM kart yuvasını, bellek kartı yuvası ile karıştırmayın.

nano SIM kartı takmak için

nano SIM kartı cihaz açıkken takarsanız, cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

1

nano SIM kart tutucunun kapağını ayırın.

2

Tırnağınızı veya benzeri bir cismi kullanarak nano SIM kart tutucuyu dışarı

sürükleyin.

3

nano SIM kartı, nano SIM kart tutucuya yerleştirin ve ardından tutucuyu tekrar

takın.

4

Kapağı yeniden takın.

nano SIM kart tutucuyu, doğru doğrultuda yeniden taktığınızdan emin olun. nano SIM kartı

takmak için tutucuyu dışarı sürüklediğinizde, tutucuyu kendi çevresinde döndürmeyin.

Bellek kartını takmak için

1

Bellek kartı yuvasının kapağını çıkarın.

2

Bellek kartını bellek kartı yuvasına takın ve ardından bellek kartı yuvası kapağını

yeniden takın.

9

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

background image

nano SIM kartı çıkarmak için

1

nano SIM kart yuvasının kapağını ayırın.

2

Tırnağınızla veya benzer başka bir nesneyle nano SIM kart yuvasını sürükleyerek

çıkarın.

3

nano SIM kartı çıkarın.

4

nano SIM kart tutucusunu tekrar yuvasına takın.

5

Kapağı yeniden takın.

Bellek kartını çıkarmak için

1

Cihazı kapatın ve bellek kartı yuvasının kapağını çıkarın.

2

Bellek kartını içeri doğru bastırın ve ardından hemen bırakın.

3

Bellek kartını tamamen dışarı çekin ve kaldırın.

4

Kapağı yeniden takın.

Ayrıca 1. adımda, cihazınızı kapatmadan da bellek kartını çıkarabilirsiniz. Bu yöntemi

kullanmak için ilk olarak bellek kartını çıkarın.

Ayarlar > Depolama, ardından SD kart yanındaki

öğesine dokunup yukarıdaki talimatların kalanını uygulayın.