Sony Xperia Z3 - Простий головний екран

background image

Простий головний екран

Простий головний екран – це альтернативний вигляд головного екрана, що містить програми,
якими ви найчастіше користуєтеся, і елементи швидкого набору улюблених контактів. Також у
цьому режимі такі стандартні програми, як «Контакти», «Повідомлення» та «Календар», мають
більші шрифти й піктограми.

Увімкнення простого головного екрана

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Головний екран > Простий головний
екран
.

3

Дотримуйтеся вказівок на екрані, а потім торкніться OK.

Переключення на стандартний головний екран

Перейдіть на Головний екран і торкніться Установки > Закрити простий
головний екран
> OK.

144

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.