Sony Xperia Z3 - Списки відтворення

background image

Списки відтворення

На головному екрані програми «Музика» можна створювати власні списки відтворення з музики,
збереженої на пристрої.

Створення власних списків відтворення

1

На головному екрані програми «Музика» доторкніться до назви композиції або альбому, які
потрібно додати до списку відтворення, і утримуйте її.

2

У меню, що відкриється, торкніться Додати до списку відтворення > Створити
список відтворення
.

3

Введіть назву списку відтворення, а потім торкніться OK.

Щоб створити новий список відтворення, також можна торкнутись обкладинки альбому, а
потім — Додати до списку відтворення.

97

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Відтворення власних списків відтворення

1

Відкрийте головний екран програми «Музика» й торкніться Списки відтворення.

2

У розділі Списки відтворення виберіть список відтворення, який потрібно відкрити.

3

Щоб відтворити всі композиції, торкніться Всі довільно.

Додавання композицій до списку відтворення

1

З головного екрана програми «Музика» перейдіть до композиції або альбому, які потрібно
додати до списку відтворення.

2

Доторкніться до назви композиції або альбому й утримуйте її, а потім торкніться Додати
до списку відтворення
.

3

Торкніться назви списку відтворення, до якого потрібно додати альбом або композицію.
Тепер альбом або композицію додано до списку відтворення.

Видалення композиції зі списку відтворення

1

У списку відтворення доторкніться до назви композиції, яку потрібно видалити, і утримуйте
її.

2

Торкніться Видалити зі списку відтворення.

Можливо, вам не вдасться видалити композицію, збережену на картці пам’яті або у
вбудованій пам’яті пристрою.

Видалення списку відтворення

1

Відкрийте головний екран програми «Музика» й торкніться Списки відтворення.

2

Доторкніться до списку відтворення, який потрібно видалити, і утримуйте його.

3

Торкніться Видалити.

4

Щоб підтвердити дію, торкніться Видалити ще раз.

Видалити спеціальні списки відтворення не можна.