Sony Xperia Z3 - Khởi động thiết bị lần đầu

background image

Khởi động thiết bị lần đầu

Bạn nên sạc pin ít nhất 30 phút trước khi khởi động thiết bị lần đầu tiên. Bạn vẫn có
thể sử dụng thiết bị trong khi sạc pin. Để biết thêm thông tin về sạc pin, hãy xem Sạc
pin cho thiết bị
trên trang 35.
Lần đầu tiên bạn khởi động thiết bị, trình hướng dẫn cài đặt sẽ giúp bạn định cấu hình
các cài đặt cơ bản, cá nhân hóa thiết bị và đăng nhập vào các tài khoản của bạn, ví
dụ: tài khoản Google™.

Cách bật thiết bị

Đảm bảo rằng pin đã được sạc ít nhất 30 phút trước khi bật thiết bị lần đầu tiên.

1

Bấm và giữ phím nguồn cho đến khi thiết bị rung nhẹ.

2

Nhập mã PIN thẻ SIM của bạn khi được yêu cầu, sau đó nhấn

.

3

Chờ một lúc để thiết bị khởi động.

Cách tắt thiết bị

1

Bấm và giữ phím nguồn cho đến khi menu tùy chọn mở ra.

2

Trong menu tùy chọn, nhấn Tắt nguồn.

Có thể bạn cần đợi một lúc để thiết bị tắt đi.

10

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.