Sony Xperia Z3 - X-Reality™‎ for mobile

background image

X-Reality™ for mobile

Công nghệ X-Reality™ dành cho di động của Sony nâng cao chất lượng xem ảnh
chụp và video sau khi bạn chụp/quay, cung cấp cho bạn các hình ảnh rõ ràng, sắc nét
và tự nhiên hơn. X-Reality™ dành cho di động được bật theo mặc định, nhưng bạn có
thể tắt nếu muốn giảm mức tiêu thụ pin.

Cách bật X-Reality™ dành cho di động

1

Từ Màn hình chủ, gõ .

2

Tìm và gõ Cài đặt > Màn hình > Cải thiện hình ảnh.

3

Gõ nút radio X-Reality for mobile nếu nó chưa được chọn.