Sony Xperia Z3 - Sử dụng dịch vụ định vị

background image

Sử dụng dịch vụ định vị

Dịch vụ định vị cho phép các ứng dụng như Maps và camera sử dụng thông tin từ
thiết bị di động hoặc mạng Wi-Fi cũng như thông tin của Hệ thống định vị toàn cầu
(GPS) nhằm xác định vị trí gần đúng của bạn. Nếu bạn không nằm trong tầm nhìn
thẳng rõ ràng với vệ tinh GPS, thiết bị có thể xác định vị trí của bạn bằng chức năng
Wi-Fi. Và nếu bạn không ở trong phạm vi phủ sóng của mạng, thiết bị có thể xác định
vị trí của bạn bằng mạng di động.
Để tìm ra vị trí của mình bằng thiết bị, bạn cần bật dịch vụ định vị.

Bạn có thể phải chịu các phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet từ thiết bị của mình.

Cách bật hoặc tắt dịch vụ định vị

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Vị trí, sau đó nhấn vào nút gạt bật/tắt tương ứng để bật
hoặc tắt dịch vụ định vị.

Cải thiện độ chính xác của GPS

Lần đầu tiên bạn sử dụng chức năng GPS trong thiết bị, có thể mất từ 5 đến 10 phút
để tìm thấy vị trí của bạn. Để giúp cho việc tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở
nơi quang đãng ngoài trời. Đứng tại chỗ và đừng che phần ăngten của GPS (phần tô
sáng trong ảnh). Các tín hiệu GPS có thể xuyên qua mây và vật liệu nhựa, nhưng
không thể xuyên qua phần lớn các vật rắn như tòa nhà hoặc đồi núi. Nếu không tìm
thấy vị trí của bạn sau vài phút, hãy di chuyển đến một vị trí khác.