Sony Xperia Z3 - Chụp ảnh màn hình

background image

Chụp ảnh màn hình

Bạn có thể chụp ảnh tĩnh bất cứ màn hình nào trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh
chụp màn hình. Các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện thường tự động được lưu vào
Album.

Cách chụp ảnh màn hình

1

Bấm và giữ phím nguồn cho tới khi cửa sổ nhắc xuất hiện.

2

Nhấn vào .

Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng cách bấm và giữ phím nguồn và phím giảm âm
lượng cùng lúc. Sau khi ảnh màn hình được chụp, bạn có thể nhả các phím ra.

Cách xem ảnh chụp màn hình

Kéo thanh trạng thái xuống hết mức, sau đó nhấn vào ảnh chụp màn hình bạn
muốn xem.

Bạn cũng có thể xem các ảnh chụp màn hình bằng cách mở ứng dụng Album.